Språkstimulering

I Espira Kunnskapsbyen arbeider vi aktivt med språket i hverdagen. Gjennom samtaler, høytlesing, fortelling, sang, lek med språk, dikt, rim og regler vil vi legge til rette for et godt språkmiljø.

I tillegg til den daglige språkstimuleringen gjennomfører vi «Bravo» som er en 10 – 15 min.  lek som vi leker sammen med barna, ute og inne. Målet er å fremme språkutviklingen ved å bedre forståelsen og øke ordforrådet, samt gi barnet motoriske utfordringer og mestringsopplevelser sammen med trygge voksne. Vi leker «Bravo» fordi forskning viser at barn som lærer tidlig, lærer mer og raskere senere i livet. Bravoleken starter vi med allerede på småbarnsbasen, og fortsetter til barna slutter i barnehagen.

Les mer i vår Årsplan.

Personvern og cookies