Fysisk aktivitet

Barna tilbys et variert fysisk inne- og utemiljø med mulighet og plass til mange ulike aktiviteter. Dette er av stor betydning for utviklingen av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Her skal det være rom for fysisk utfoldelse, ulike typer lek, kulturutrykk, mulighet til utforsking og å benytte ulike typer materialer og mulighet til ro og konsentrasjon. Barnehagens mange rom, som vannlekerom, eventyrrom, formingsrom, mediatek, grupperom og «Hangaren» gir muligheter til å tilby ulike aktiviteter med en liten gruppe barn av gangen. Rommenes utforming kan også forandres etter behov. Noen av rommene bruker vi til Bravo, Mini-røris og Yoga, samt andre aktiviteter. Fysisk aktivitet i grupper gir gode opplevelser, trivsel, styrker fellesskapsfølelsen og økt sosial kompetanse.

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser, aktiviteter, undring og glede. Vi har en stor, flott uteplass som innbyr til varierte fysiske aktiviteter, og vi har lavvo-området og ”Trollskogen” som er to flotte arenaer for nye mestringsopplevelser for barna. Her finnes det muligheter for utfordringer for alle uansett alder, størrelse, ferdighetsnivå og interesser.

 

Personvern og cookies