Tradisjoner

I forbindelse med årets gang og samfunnets tradisjoner i forhold til høytider, er det naturlig at barnehagen markerer noe av dette og skaper sin egen kultur og egne tradisjoner. Tradisjoner skaper forventninger, gir gjenkjennelsesglede og bidrar til å markere årets rytme. Fester og arrangementer er noe vi kan glede oss til, og gir barna og de voksne andre opplevelser enn de ellers får i hverdagen.

Høstaktivitetsdag:
I løpet av høsten arrangeres en dag med ulike sportslige aktiviteter på uteområdet til barnehagen. Aktuelle aktiviteter kan være høydehopp, lengdehopp, kast med stor og liten ball, 40 m løp m.m.

Høstfest:
Vi markerer årstiden med felles samling for alle barna i Hangaren. I tillegg dekoreres lunsjbordene med høstfarger og det serveres suppe/lapskaus med utgangspunkt i egen avling fra grønnsakshagen.

FN-dagen:
Avdelingene forbereder dagen med å ha fokus på de nasjonalitetene som er representert blant barn og personale på avdelingen. Selve dagen markeres med en fellessamling for hele barnehagen i Hangaren.

Juleforberedelser i barnehagen:
I adventstiden går vi inn i en tradisjonsrik periode som utgjør en stor del av norsk kulturarv. Barnehagen vil legge vekt på felles tradisjoner som knytter seg til julefeiringen, der både de verdslige og religiøse sider har sin plass. Personalet legger vekt på å skape en rolig atmosfære og å bidra til barns glede over å delta i forberedelser til jul. (Fra Virksomhetsplan, kap 3.2.3 Jul).

Julegrantenning:
Vi tenner lys på granen som står på haugen utenfor Cessna. Foreldre, barn og ansatte står rundt treet og synger julesanger. Arrangementet avsluttes med servering av gløgg og pepperkaker.

Lucia:
De to eldste årskullene går i Luciatog gjennom barnehagen. Deretter serveres lussekatter og kaffe til barn og foreldre.

Nissefest:
Alle barn og voksne er kledt som nisser fra morgenen av. Vi har fellessamling for alle barna i Hangaren og serverer nissegrøt til lunsj. Ved fruktmåltidet kommer nissen utenfor vinduene ved hver enkelt avdeling.

Juletrefest:
Barn, søsken og foreldre samles til tradisjonell juletrefest på Skedsmo Samfunnshus en av de første søndagene etter jul. På festen er det gang rundt juletreet, leker, kaffe og kaker og besøk av nissen. Festen arrangeres av foreldrekontaktene.

Pyjamasfest:
Pyjamasfest er barnehagens alternativ til tradisjonelt karneval. Alle har en pyjamas, og vi ønsker å unngå ”kjøpe-press” og ”lage-press” i forhold til kostymer. Vi unngår også at barn blir redde eller føler seg ukomfortable p.g.a. egen eller andres påkledning. Barn og ansatte møter i pyjamas, og barna kan ta med seg et kosedyr hjemmefra. Vi har fellessamling for alle barn i Hangaren.

Vinteraktivitesdag:
I løpet av vinteren gjennomføres en dag med felles vinteraktiviteter. Aktuelle aktiviteter er langrenn, aking, flaskebane og annen organisert lek i /med snø. De to eldste årskullene gjennomfører aktivitetene på lavvo-området, mens resten av barna benytter barnehagens uteområde.

Kunstutstilling/barnehagedagen:
På barnehagedagen arrangeres kunstutstilling, der noen av barnas arbeider blir vist frem. Kunstutstillingen tar utgangspunkt i årets tema, sansene. På åpningsdagen inviteres foreldrene og vi har salg av frukt og vannflasker. Inntektene går til SOS-Barnebyer.

Påskeforberedelser i barnehagen:
Rammeplanen påpeker barnehagens ansvar for å bidra til at barna har kjennskap til kristne høytider og tradisjoner i tillegg til humanistisk arv og tradisjon (Rammeplan s 45). Vi ønsker derfor å gi barna kjennskap til ulike påsketradisjoner. Vi fokuserer både på det kristne påskebudskapet og på overgangen fra vinter til vår, nytt liv.

Påskesamling og påskelunsj:
Alle barna samles til fellessamling i Hangaren. Etterpå er det lunsj i basene der det dekkes med gule servietter og pålegg med gul farge. På små fordeles barn og personale på avdelingene, mens det på stor dekkes til langbord i Terminalen.

Øving til 17.mai:
Barna og personalet går i tog rundt barnehagen. Et korps, sammensatt av foreldre og ansatte, spiller for oss. Etter toget har vi felles lunsj på grillplassen.

Sommersamling:
Vi har fellessamling i Hangaren for å markere at barnehageåret snart er over. Etter samlingen går alle til sine avdelinger der de barna som skal slutte får utdelt permen sin. Barn som slutter  får utdelt diplom.

Sommerfest:
Barnas familier inviteres til en felles sommeravslutning. Familiene har med egen mat som spises ved grillplassen. Det serveres kaffe og kaker. Noen av barna underholder og Skolespirene får utdelt diplomer for endt barnehagegang.

Personvern og cookies