Sea King

Sea King er en av våre tre småbarnsavdelinger med barn i alderen 0-3 år.

Avdelingene er knyttet sammen med “Gaten”, et stort oppholdsrom med tilgang til ulike aktiviteter med blant annet klatreborg m/sklie, stor tavle, togbane og mulighet for matlaging. Vi har også flere forskjellige aktivitetsrom som barna får benytte.

Vannlekerommet
Et rom for utfoldelse i vann med voksne til stede. Rommet er utstyrt med et lite basseng, vannlekebord og varierte leker og utstyr.

Hangaren
“Hangaren” ligger mellom småbarns- og storbarnsavdelingene og er først og fremst barnehagens ”gymsal”. Rommet er stort med ribbevegg, tjukkas og tilgang til ulikt motorisk utstyr. Dette gir barna mulighet til fysisk aktivitet også når vi er inne. I tillegg brukes “Hangaren” til felles samlinger ved f.eks. arrangementer som nissefest, pyjamasfest og samling før påske. Her har vi vår årlige utstilling av formingsarbeider, har interne og eksterne teaterforestillinger, og det hender vi får besøk av musikere.

Formingsrom
Her får barna utfolde seg med bruk av forskjellige formingsmaterialer.

safari3 safari2 safari1

 

 

Personvern og cookies