Kontaktinfo

Espira Kunnskapsbyen barnehage
Elvengveien 14
2007 Kjeller

E-post: styrer.kunnskapsbyen@espira.no
Hovednr.: 64 84 03 50
Styrer:  Nina Feie – 93 08 48 35

Tlf. – avdelingene:
Sea King – 93 08 49 64
Safari – 93 08 49 95
Cessna – 93 08 51 13
Dakota – 93 08 51 87
Hercules – 93 08 52 09
Orion – 93 08 52 46

Turtlf. – 93 08 52 56

Personvern og cookies