Om oss

Espira Kunnskapsbyen åpnet i august 2002. Barnehagen vår ligger på Kjeller i Skedsmo kommune. Vi har 6 avdelinger med plass til ca. 130 barn i alderen 0 – 6 år. Sea King, Safari og Cessna er småbarnsavdelinger for barn...

Les mer

Vårt barnesyn

Barn er fylt av fantastiske evner og egenskaper. De søker hele tiden å skape mening i samhandling med omverden. Barna i våre barnehager skal oppleve oss som deltakere i meningsskapingen i et trygt, omsorgsfullt og inspirerende miljø. Vår filosofi...

Les mer

Fysisk aktivitet

Barna tilbys et variert fysisk inne- og utemiljø med mulighet og plass til mange ulike aktiviteter. Dette er av stor betydning for utviklingen av motoriske ferdigheter og kroppsbeherskelse. Her skal det være rom for fysisk utfoldelse, ulike typer lek, kulturutrykk,...

Les mer

Tradisjoner

I forbindelse med årets gang og samfunnets tradisjoner i forhold til høytider, er det naturlig at barnehagen markerer noe av dette og skaper sin egen kultur og egne tradisjoner. Tradisjoner skaper forventninger, gir gjenkjennelsesglede og bidrar til å markere årets rytme. Fester og arrangementer er noe vi kan glede oss til, og gir barna og de voksne andre opplevelser enn de ellers får i hverdagen.

Les mer

Språkstimulering

I Espira Kunnskapsbyen arbeider vi aktivt med språket i hverdagen. Gjennom samtaler, høytlesing, fortelling, sang, lek med språk, dikt, rim og regler vil vi legge til rette for et godt språkmiljø. I tillegg til den daglige språkstimuleringen gjennomfører vi «Bravo»...

Les mer
Personvern og cookies