SkolEspira

Espira har utviklet et unikt konsept for de eldste barna i barnehagen, SkolEspira, som har sin forankring i vår filosofi og legger vekt på tverrfaglig prosjektarbeid. Gjennom meningsfylte prosjekter skal skolespirene få et fantastisk siste år i barnehagen. De skal få de beste forutsetningene for livslang læring og oppleve sammenheng i overgangen mellom barnehage og skole.

Skolespirene får utdelt bok, perm, t-skjorte, sekk med diverse innhold og skolespirekort.

I Espira Kunnskapsbyen samles Skolespirene på tvers av avdelingene minst tre dager i uka. En dag har vi skoleforberedende aktiviteter i barnehagen. De to andre dagene er vi på tur i skog og mark, ettersom et av våre satsningsområder er fysisk aktivitet/aktiv i naturen. I den anledning får alle Skolespirene tove hvert sitt sitteunderlag.

Det lages en egen faglig plan som sier noe om målet for de ulike periodene og hva vi vil ha fokus på. Her skal barna øve på å ta i mot muntlige og kollektive beskjeder, vente på tur, høre på hverandre, oppøve konsentrasjon og utholdenhet rundt en oppgave.

Innhold for skoleforberedende aktiviteter i barnehagen

 • Språk
  – Oppmerksomhet på lyd (lytte, konsentrasjon)
  – Rim og regler
  – Stavelsesdeling (for eksempel, klappe stavelse i navnet)
  – Forlydanalyse (lytte etter hvilke lyd som kommer først i et ord)
 • Matematikk
  – Geometriske former (trekant, kvadrat, rektangel, sirkel og etter hvert tredimensjonale former)
  – Rom og posisjon (plassering i rommet, posisjoner som foran, bak, ved siden av, over, under osv)
  – Mål og vekt
  – Mengder (telle, tallbegrep, større, mindre osv)
 • Tur
  Naturen er en arena som gir mulighet for lek og læring. Naturen byr på ulike sanseerfaringer, opplevelser og utfordringer i et miljø som er i stadig forandring. Her har barna rik tilgang på førstehåndserfaringer der de lærer om årsak og virkning, likheter og forskjeller og de lærer å se sammenhenger og helhet. Vi benytter deler av skoggruppemetoden, der barna er med på å dokumentere hva de har opplevd i egne bøker. På turdagene får også barna god erfaring og kjennskap til de ulike årstidene og dens forandring, dyr, fugler, innsekter og planter. Vi tar også i bruk ulike verktøy som er med på å øke barnas oppmerksomhet og nysgjerrighet. De lærer også å ta vare på naturen og får en begynnende forståelse for bærekraftig utvikling. Det peda-gogiske innholdet blir også videreført i språk og matematikk gjennom bruk av naturmaterialer. Noen av turene blir lagt til nærmiljøet, der barna får kjennskap til ulike bedrifter og institusjoner. Barna på F-16 øver også på det å være selvstendig og holde orden på både sekk og klær.

 

Personvern og cookies